Iris ensata ‘White Ladies’

£ 7.50 each

Add to cart

Specifications

3 litre
Iris ensata ‘White Ladies’